Text a preklad: See You

See You

All I want to do is see you again
is that too much to ask for?
I just want to see your sweet smile
smiled the way it was before

Well, I’ll try not to hold you
and I’ll try not to kiss you
and I won’t even touch you
all I want to do is see you
don’t you know that it’s true
I remember the days when we’d
walk through the woods
and sit on a bench for a while
I treasure the way we used to
laugh and play
and look in each others eyes

You can keep me at a distance
if you don’t trust my existence
but I swear I won’t touch you

All I want to do is see you
don’t you know that’s true

Well I know five years is a long time
and that times change
( oh that times change)
but I think that you will find
people are basically the same
( basically the same)

If the water’s still flowing
we can go for a swim
and do the things we used to to
and if I’m reluctant you can pull
me in
and we can relive our youth

Oh but we’ll stay friendly like
sister and brother
though I think I still love you
all I want to do is see you
don’t you know that it’s true?

Vidieť ťa

Všetko čo chcem je vidieť ťa znova
Je to príliš veľa aby som o to žiadal?
Chcem len vidieť tvoj sladký úsmev
usmievať sa tak ako predtým

No, pokúsim sa ťa nedržať
a pokúsim sa ťa nepobozkať
a nebudem sa ťa ani dotýkať
všetko čo chcem je vidieť ťa
nevieš že je to pravda
Spomínam si na dni keď sme
sme sa prechádzali po lese
a chvíľu sedeli na lavičke
Vážim si toho ako sme sa kedysi
smiali a hrali
a pozerali sa jeden druhému do očí

Môžeš si ma držať na diaľku
ak nedôveruješ mojej existencii
ale prisahám že sa ťa nedotknem

Všetko čo chcem je vidieť ťa
nevieš že je to pravda?

Viem že päť rokov je dlhá doba
a časy sa menia
( och časy sa menia)
ale myslím že zistíš
že ľudia sú v podstate rovnakí
(v podstate rovnakí)

Ak voda stále tečie
môžeme si ísť zaplávať
a robiť veci na ktoré sme boli zvyknutí
a ak sa zdráham vtiahni
ma dnu
a môžeme prežiť našu mladosť

Och ale zostaneme priateľskí ako
sestra a brat
aj keď si myslím že ťa stále milujem
Všetko čo chcem je vidieť ťa
nevieš že je to pravda?

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[402] See You
Monument
The Meaning Of Love