Text a preklad: New Life

New Life

I stand still stepping on
the shady streets
and I watch that man
to a stranger
you think you only know me
when you turn on the light
now the room is lit with danger

Complicating, circulating
New life, new life
operating, generating
new life, new life

Transition to another place
so the time will pass more slowly
your features fuse and your
shadow’s red
like a film I’ve seen now show me

Complicating, circulating
new life, new life
operating, generating
new life, new life

Your face is hidden and we’re
out of sight
and the road just leads to

Nowhere to stranger in the door
is the same as before
so the question answer’s nowhere

Complicating, circulating
new life, new life
operating, generating
new life, new life

I stand still stepping on
the shady streets
and I watch that man
to a stranger
think you only know me
when you turn on the light
now the room is lit, red danger

Complicating, circulating
new life, new life
operating, generating
new life, new life

Nový život

Nehybne stojím a kráčam
po tienistých uliciach
a pozerám na toho muža
ako na cudzinca
myslíš si že ma poznáš len
keď zapneš svetlo
teraz je izba osvetlená nebezpečenstvom

Komplikujeme, cirkulujeme
nový život, nový život
manipulujeme, vytvárame
nový život, nový život

Prechod na iné miesto
aby čas plynul pomalšie
tvoje črty sa zlievajú a tvoj
tieň je červený
ako film ktorý som videl teraz mi ho ukáž

Komplikujeme, cirkulujeme
nový život, nový život
manipulujeme, vytvárame
nový život, nový život

Tvoja tvár je skrytá a my sme
mimo dohľadu
a cesta vedie nikam

Ccudzinec pred dverami
je rovnaký ako predtým
takže odpoveď na otázku nie je nikde

Komplikujeme, cirkulujeme
nový život, nový život
manipulujeme, vytvárame
nový život, nový život

Nehybne stojím a kráčam
po tienistých uliciach
a pozerám na toho muža
ako na cudzinca
myslíš si že ma poznáš len
keď zapneš svetlo
teraz je izba osvetlená červené nebezpečenstvo

Komplikujeme, cirkulujeme
nový život, nový život
manipulujeme, vytvárame
nový život, nový život

Autor:

Vince Clarke


Spev:

Dave Gahan

I Sometimes Wish I Was Dead
Dreaming Of Me