Text a preklad: New Life

New Life

I stand still stepping on
the shady streets
and I watch that man
to a stranger
you think you only know me
when you turn on the light
now the room is lit with danger

Complicating, circulating
New life, new life
operating, generating
new life, new life

Transition to another place
so the time will pass more slowly
your features fuse and your
shadow’s red
like a film I’ve seen now show me

Complicating, circulating
new life, new life
operating, generating
new life, new life

Your face is hidden and we’re
out of sight
and the road just leads to

Nowhere to stranger in the door
is the same as before
so the question answer’s nowhere

Complicating, circulating
new life, new life
operating, generating
new life, new life

I stand still stepping on
the shady streets
and I watch that man
to a stranger
think you only know me
when you turn on the light
now the room is lit, red danger

Complicating, circulating
new life, new life
operating, generating
new life, new life

Nový život

Neisto prešľapujem
temnými uličkami
v onom človeku vidím
votrelca
myslíš si, že ma spoznáš,
len ak rozsvietiš
tak potom nebezpečenstvo je zažaté v izbe

Komplikujeme, obehujeme
nový život, nový život
manipulujeme, vyrábame
nový život, nový život

Zmena miesta spôsobuje,
že čas pomaly plynie
rozpadáš sa, ostáva tvoj
tieň
ako film, čo som videl

Komplikujeme, obehujeme
nový život, nový život
manipulujeme, vyrábame
nový život, nový život

Si skrytý a my sme
neviditeľní
cesty vedú nikam,

Cudzinec pred dverami
zostáva ten istý
takže odpovede sú vo hviezdach

Komplikujeme, obehujeme
nový život, nový život
manipulujeme, vyrábame
nový život, nový život

Neisto prešľapujem
temnými uličkami
v onom človeku vidím
votrelca
myslíš si, že ma spoznáš,
len ak rozsvietiš
tak potom nebezpečenstvo je zažaté v izbe

Komplikujeme, obehujeme
nový život, nový život
manipulujeme, vyrábame
nový život, nový život

Autor:

Vince Clarke


Spev:

Dave Gahan

I Sometimes Wish I Was Dead
Dreaming Of Me