Text a preklad: Never Let Me Go

Never Let Me Go

I’m waiting for your love
I know you’ll want me
When your body’s had enough
Your senses will see
There’s only so much time
We have to play with
To waste it is a crime
We have so much to give

When uncertainty parts
You’ll be ready to concede
It was plain from the start
You’ve been running from me
And I have been patient
I have been so calm
Bit my lips through the torment
Please fall into my arms

Never let me go
Never let me go

Watch our dreams unfold in colour
Underneath love’s moon we’ll wander
Never let me go
Never let me go

The angels will praise us
The world will seem right
We’ll pull it out of the darkness
And into the light
We will be beacons
Shining so bright
Like stars in the darkness
For lovers at night

We will be beacons
Shining so bright
Like stars in the darkness
For lovers at night

Never let me go
Never let me go

Nikdy ma nenechaj odísť

Čakám na tvoju lásku
viem, že ma budeš chcieť
Keď bude mať tvoje telo dosť
tvoje zmysly uvidia
Máme len toľko času
s ktorým sa môžeme hrať
Premárniť ho je zločin
máme toho toľko na rozdávanie

Keď sa neistota rozplynie
budeš pripravená ustúpiť
Od začiatku bolo jasné
že si predo mnou utekala
a ja som bol trpezlivý
Bol som taký pokojný
hrýzol si pery cez muky
Padni mi prosím do náručia

Nikdy ma nenechaj odísť
Nikdy ma nenechaj odísť

Sleduj, ako sa naše sny rozvíjajú vo farbách
pod mesiacom lásky, ktorým budeme blúdiť
Nikdy ma nenechaj odísť
Nikdy ma nenechaj odísť

Anjeli nás budú velebiť
Svet sa bude zdať v poriadku
Vytiahneme ho z temnoty
na svetlo
Budeme majákmi
žiariacimi tak jasne,
ako hviezdy v tme,
pre milencov v noci

Budeme majákmi
žiariacimi tak jasne,
ako hviezdy v tme,
pre milencov v noci

Nikdy ma nenechaj odísť
Nikdy ma nenechaj odísť

Autor: Martin Gore
Spev: Dave Gahan
Poznámky:

©2022 EMI Blackwood Music Inc. (BMI) on behalf of Grabbing Hands Music Ltd. and EMI Music Publishing Ltd. (PRS). All Rights Reserved.

Always You
Speak To Me