Text a preklad: Little 15

Little 15

Little 15
you help her forget
the world outside
you’re not part of it yet
and if you could drive
you could drive her away
to a happier place
to a happier day
that exists in your mind
and in your smile
she could escape there
just for a while
little 15

little 15
why take the smooth with
the rough
when things run smooth
it’s already more than enough
she knows your mind
is not yet in league
with the rest of the world
and its little intrigues
do you understand?
Do you know what she means?
as time goes by
and when you’ve seen what she’s seen
you will
little 15

little 15
Why does she have to defend?
her feelings inside
why pretend ?
She’s not had a life
a life of near misses
now all that she wants
is three little wishes
she wants to see with your eyes
she wants to smile with your smile
she wants a nice surprise
every once in a while
she wants to see with your eyes
she wants to smile with your smile
she wants a nice surprise
every once in a while little 15

Malá pätnástka

Malá pätnástka
pomáhaš jej zabudnúť
na okolitý svet
ešte nie si jeho súčasťou
a keby si mohol šoférovať
mohol by si ju odviezť
na šťastnejšie miesto
do šťastnejšieho dňa
ktorý existuje v tvojej mysli
a vo tvojom úsmeve
mohla by tam utiecť
len na chvíľu
malá pätnástka

malá pätnástka
prečo brať to hladké s
drsnosťou
keď veci idú hladko
už teraz je to viac než dosť
ona pozná tvoj názor
aj keď nie je rovnaký
so zvyškom sveta
a jeho malými intrigami
rozumieš?
Vieš čo má na mysli?
ako plynie čas
a keď uvidíš čo videla ona
budeš
malá pätnástka

malá pätnástka
Prečo sa musí brániť?
jej vnútorné pocity
prečo predstiera?
Že nemala život
život plný hľadania
teraz všetko čo chce
sú tri malé želania
chce vidieť tvojimi očami
chce sa usmievať tvojim úsmevom
chce pekné prekvapenie
raz za čas
chce vidieť tvojimi očami
chce sa usmievať tvojim úsmevom
chce pekné prekvapenie
raz za čas malá pätnástka

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[528] Little 15
World In My Eyes
Behind The Wheel