Text a preklad: Just Can’t Get Enough

Just Can’t Get Enough

When I’m with you baby,
I go out of my head
and I just can’t get enough
I just can’t get enough
all the things you do to me and
everything you said
and I just can’t get enough,
I just can’t get enough

We slip and slide as we fall in love
and I just can’t seem to get enough

We walk together, we’re walking
down the street
and I just can’t get enough,
I just can’t get enough
every time I think of you
I know we have to meet
and I just can’t get enough
I just can’t get enough
it’s getting hotter
it’s our burning love
and I just can’t seem to get enough

And when it rains, you’re shining
down for me
and I just can’t get enough
I just can’t get enough
just like a rainbow you know you
set me free
and I just can’t get enough
I just can’t get enough
you’re like an angel
and you give me your love
and I just can’t seem to get enough

Nemám toho dosť

Keď som s tebou drahá,
strácam hlavu,
nemám toho dosť
nemám toho dosť
zo všetkého čo vravíš,
robíš
nemám toho dosť
nemám toho dosť

Úplne šaliem v našej zaľúbenosti,
a nevyzerá, že budem mať toho dosť

Prechádzame sa spolu,
dolu ulicou
nemám toho dosť
a nemám toho dosť
keď si na teba spomeniem
musíme sa stretnúť
a nemám toho dosť
nemám toho dosť
stáva sa to žhavejším
naša láska horí
a nevyzerá, že budem mať toho dosť

Keď mám smutné dni,
ty ma rozveselíš,
a nemám toho dosť
nemám toho dosť
ako dúha ma vieš
oslobodiť
a nemám toho dosť
nemám toho dosť
si ako anjel,
dávaš mi lásku
a nevyzerá, že budem mať toho dosť

Autor:

Vince Clarke


Spev:

Dave Gahan

[398] Just Cant Get Enough [951] Just Cant Get Enough
Big Muff
Leave In Silence