Text a preklad: Just Can’t Get Enough

Just Can’t Get Enough

When I’m with you baby,
I go out of my head
and I just can’t get enough
I just can’t get enough
all the things you do to me and
everything you said
and I just can’t get enough,
I just can’t get enough

We slip and slide as we fall in love
and I just can’t seem to get enough

We walk together, we’re walking
down the street
and I just can’t get enough,
I just can’t get enough
every time I think of you
I know we have to meet
and I just can’t get enough
I just can’t get enough
it’s getting hotter
it’s our burning love
and I just can’t seem to get enough

And when it rains, you’re shining
down for me
and I just can’t get enough
I just can’t get enough
just like a rainbow you know you
set me free
and I just can’t get enough
I just can’t get enough
you’re like an angel
and you give me your love
and I just can’t seem to get enough

Proste sa nemôžem nabažiť

Keď som s tebou zlato,
Strácam hlavu
a ja sa proste nemôžem nabažiť
Proste sa nemôžem nabažiť
všetkých vecí ktoré pre mňa robíš a
všetkého čo hovoríš
a ja sa proste nemôžem nabažiť,
Proste sa nemôžem nabažiť

Posúvame sa keď sa zamilujeme
a ja proste nemôžem mať dosť

Prechádzame sa spolu, prechádzame
dolu ulicou
a ja sa proste nemôžem nabažiť,
Proste sa nemôžem nabažiť
vždy keď si na teba spomeniem
Viem že sa musíme stretnúť
a ja sa proste nemôžem nabažiť
Proste sa nemôžem nabažiť
je to stále ťažšie
je to naša spaľujúca láska
a ja proste nemôžem mať dosť

A keď prší, ty žiariš
pre mňa
a ja sa proste nemôžem nabažiť
Proste sa nemôžem nabažiť
ako dúha vieš že ty
ma oslobodzuješ
a ja sa proste nemôžem nabažiť
Proste sa nemôžem nabažiť
Si ako anjel
a dávaš mi svoju lásku
a ja proste nemôžem mať dosť

Autor:

Vince Clarke


Spev:

Dave Gahan

[398] Just Cant Get Enough[951] Just Cant Get Enough
Big Muff
Leave In Silence