Text a preklad: In My Time Of Dying

In My Time Of Dying

Well, in my time of dyin’
don’t want nobody to mourn
all I want for you to do is
take my body home
well, well, well,
so I can die easy
well, well, well,
well, well, well,
so I can die easy

Jesus gonna make up,
Jesus gonna make up,
Jesus gonna make up
my dying bed

Well, meet me, Jesus, meet me,
meet me in the middle of the air
if these wings should fail me, Lord
won’ t you meet me with another pair,

Well, well, well,
so I can die easy
well, well, well,
well, well, well,
so I can die easy

Jesus gonna make up,
Jesus gonna make up,
Jesus gonna make up
my dying bed

Lord, in my time of dying
don’t want nobody to cry,
all I want you to do is
take me when I die

Well, well, well,
so I can die easy
well, well, well,
well, well, well,
so I can die easy

Jesus gonna make up, Jesus gonna make up, my dying bed

Hodina mojej smrti

Nevešajte hlavu do smútku
v hodine mojej smrti
želám si od teba
nájsť cestu do neba,
dostať sa domov
iba tak umriem pokojne,
som si tým istý

Ježiš, mi dovtedy pripraví,
Ježiš, mi dovtedy pripraví,
Ježiš, mi dovtedy pripraví
moju truhlu

Prosím, Bože, nájdi ma
počas cesty do neba
ak mi tieto krídla opadnú
nestretneme sa

Iba tak umriem pokojne
som si tým istý

Ježiš, mi dovtedy pripraví,
Ježiš, mi dovtedy pripraví,
Ježiš, mi dovtedy pripraví
moju truhlu

Bože, nevešajte hlavu do smútku
v hodine mojej smrti
mojou poslednou vôľou je
dostať moje telo domov

Nuž,
iba tak umriem pokojne
som si tým istý

Ježiš mi dovtedy pripraví moju truhlu

Autor:

Ľudová skladba (úprava Martin Gore)


Spev:

Martin Gore

Smile In The Crowd
In My Other World