Text a preklad: In My Other World

In My Other World

In my other world
there is no pain
and all my thoughts
are clouds of happiness

In my other worlds
my heart beats red
there is no gun
pointed at my head

And I don’t really want your kiss
my thoughts don’t make me cry
my heart ’ s not filled with
grey sadness
my ears can’t hear your lie

And I can’t even see your face
I’ve never heard your name
my heart is still
my thoughts are calm
and light has filled this place

In my other world
my pain is bliss
I own your soul
I own your kiss
in my other world

V mojom lepšom svete

V mojom lepšom svete
nenatrafíš na bolesť
obsah mojich myšlienok
v oblakoch radosti sa vanie prieč

V mojom lepšom svete
srdce mi vášňou bije
žiadna zbraň
mi život neskomplikuje

Tu, netúžim po tvojich bozkoch
myšlienky ma nedesia,
útrapa nenapĺňa moje srdce
tu, ma tvoje klamstvá ušetria

Tu, nevidím tvoju tvár
tvoje meno mi je neznáme
tu, srdce mi pokojne bije
myšlienky ticho prúdia
tu, už svietia lúče svetla

V mojom lepšom svete
vlastná bolesť je dokonalosť
som pánom tvojej duše,
bozku
v mojom lepšom svete

Autor:

Julee Cruise & Louis Tucci


Spev:

Martin Gore

In My Time Of Dying
Motherless Child