Text a preklad: Home

Home

Here is a song from the wrong
side of town
where I’m bound to the ground
by the loneliest sound
and it pounds from within and
is pinning me down

Here is a page from the emptiest
stage
a cage
or the heaviest cross ever made
a gauge
of the deadliest trap ever made

And I thank you
for bringing me here
for showing me home
for singing these tears
finally I’ve found that I
belong here

The heat and the sickliest sweet
smelling sheets
that cling to the backs
of my knees and my feet
well, I’m drowning in time
to a desperate beat

And I thank you
for bringing me here
for showing me home
for singing these tears
finally I’ve found that I
belong here

Feels like home
I should have known
from my first breath

God send to the only true friend
I call mine
pretend that I’ll make amends
the next time
befriend the glorious
end of the line

And I thank you
for bringing me here
for showing me home
for singing these tears
finally I’ve found that I
belong here

Domov

Spievam pieseň z podivnej
časti mesta
kde zo zeme
hluk spútava
a pritláča ma
osamelým hlasom

Tu je strana z prázdnej
časti,
väzenie,
alebo najťažší kríž sveta
kaliber,
úplného klamstva sveta

Ale ďakujem ti,
že si ma tu zaviedol,
odhalil domov,
vzbudil moje slzy,
konečne som zistil, kam
patrím

Teplo a vôna pôvabnej
mesačnej prikrývky,
čo lipne na bokoch
mojich kolien a nôh
plávam v čase,
v zúfalom odbíjaní hodín

Ale ďakujem ti,
že si ma tu zaviedol,
odhalil domov
vzbudil moje slzy,
konečne som zistil, kam
patrím

Cítim sa ako doma
mohol som to už vediet
od môjho prvého nádychu

Boh mi zoslal jediného
priateľa, mňa
predstieram, že do budúcna
sa polepším,
pomôžem za všetkým
urobit nádherný koniec

Ale ďakujem ti,
že si ma tu zaviedol,
odhalil domov
vzbudil moje slzy,
konečne som zistil, kam
patrím

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

[516] Home
Freestate
Jazz Thieves