Text a preklad: Free

Free

I will never be free
I shall never be released
From the chains that bind me
They torture and blind me
And keep me from peace

Oh, what heartache
Oh, what heartbreak
Following me
Calling to me

I will never be free
I shall never be released
From the chains that bind me
They torture and blind me
And keep me from peace

I will never be free
I will never be laid to rest
Sisters and brothers
I’ll never recover
From this tenderness

See what love breaks
Hear what love sings
Sad melodies
Enticing me

I will never be free
I shall never be released
From the chains that bind me
They torture and blind me
And keep me from peace

I will never be free
I will never be laid to rest
Sisters and brothers
I’ll never recover
From this tenderness

Slobodný

Nikdy nebudem slobodný
Nikdy nebudem zbavený
Reťazí, čo ma spútavajú
Trýznia a oslepujú ma
A nedajú mi pokoj

Oh, aký to žiaľ
Oh, aký hlboký žiaľ
Prenasleduje ma
Volá na mňa

Nikdy nebudem slobodný
Nikdy nebudem zbavený
Reťazí, čo ma spútavajú
Trýznia a oslepujú ma
A nedajú mi pokoj

Nikdy nebudem slobodný
Nikdy nebudem uložený k odpočinku
Sestry a bratia
Ja sa nikdy nedostanem
Z tejto krehkosti

Vidím, čo láska spretrháva
Počujem, aké láska spieva
Smutné melódie
Ktorými ma zvádza

Nikdy nebudem slobodný
Nikdy nebudem zbavený
Reťazí, čo ma spútavajú
Trýznia a oslepujú ma
A nedajú mi pokoj

Nikdy nebudem slobodný
Nikdy nebudem uložený k odpočinku
Sestry a bratia
Ja sa nikdy nedostanem
Z tejto krehkosti

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan


Poznámky:

Skladba sa nachádza na singli Precious.

Kaleid
Dangerous