Text a preklad: Fly On The Windscreen

Fly On The Windscreen

Death is everywhere
there are flies on the windscreen
for a start
reminding us
we could be torn apart
tonight

Death is everywhere
there are lambs for the slaughter
waiting to die
and I can sense
the hours slipping by
tonight

Come here
kiss me
now
come here
kiss me
now

Death is everywhere
the more I look
the more I see
the more I feel
a sense of urgenc
tonight

Come here (touch me)
kiss me ( touch me)
now ( touch me) ( touch me)

There are flies on the windscreen
there are lambs for the slaughter
there are flies on the windscreen

Come here ( touch me)
kiss me( touch me)
now ( touch me) ( touch me)

Come here ( touch me)
kiss me ( touch me)
now ( touch me) ( touch me)

Mucha na čelnom skle

Smrť je všade
muchy na čelnom skle
pre začiatok
nám pripomínajú
že sa môžeme od seba odtrhnúť
dnes v noci

Smrť je všade
sú tu jahňatá na porážku
čakajú na smrť
a ja cítim
ako hodiny ubiehajú
dnes v noci

Poď sem
pobozkaj ma
teraz
Poď sem
pobozkaj ma
teraz

Smrť je všade
čím viac sa pozerám
čím viac vidím
tým viac cítim
pocit naliehavosti
dnes v noci

Poď sem (dotkni sa ma)
pobozkaj ma (dotkni sa ma)
teraz (dotkni sa ma) (dotkni sa ma)

Muchy na čelnom skle
sú tu jahňatá na porážku
muchy na čelnom skle

Poď sem (dotkni sa ma)
pobozkaj ma (dotkni sa ma)
teraz (dotkni sa ma) (dotkni sa ma)

Poď sem (dotkni sa ma)
pobozkaj ma (dotkni sa ma)
teraz (dotkni sa ma) (dotkni sa ma)

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Black Celebration
A Question Of Lust