Text a preklad: Fly On The Windscreen

Fly On The Windscreen

Death is everywhere
there are flies on the windscreen
for a start
reminding us
we could be torn apart
tonight

Death is everywhere
there are lambs for the slaughter
waiting to die
and I can sense
the hours slipping by
tonight

Come here
kiss me
now
come here
kiss me
now

Death is everywhere
the more I look
the more I see
the more I feel
a sense of urgenc
tonight

Come here (touch me)
kiss me ( touch me)
now ( touch me) ( touch me)

There are flies on the windscreen
there are lambs for the slaughter
there are flies on the windscreen

Come here ( touch me)
kiss me( touch me)
now ( touch me) ( touch me)

Come here ( touch me)
kiss me ( touch me)
now ( touch me) ( touch me)

Mucha na prednom skle

Smrť je úplne všade
sú tu muchy na prednom skle
na začiatok
pripomínajú nám,
že dnešnej noci
môžeme byť od seba stratení

Smrť je úplne všade
nevinní na zabitie
čakajú na smrť
vnímam
ako hodiny dnešnej noci
odbíjajú

Poď sem
pobozkaj ma
hneď teraz
poď sem
pobozkaj ma
hneď teraz

Smrť je úplne všade
čím viac sa pozerám
tým viac vidím
a viac cítim
pocit naliehavosti
dnes večer

Poď sem ( dotkni sa ma)
pobozkaj ma ( dotkni sa ma)
hneď teraz ( dotkni sa ma)

Sú tu muchy na prednom skle
nevinní na zabitie
sú tu muchy na prednom skle

Poď sem ( dotkni sa ma)
pobozkaj ma ( dotkni sa ma)
hneď teraz ( dotkni sa ma)

Poď sem ( dotkni sa ma)
pobozkaj ma ( dotkni sa ma)
hneď teraz ( dotkni sa ma)

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Black Celebration
A Question Of Lust