Text a preklad: Eternal

Eternal

Oh little one
I will protect you
And surround you with my love
As well as any man can
As well as any man could

I will be there for you
Always
And when the black cloud rises
And the radiation falls
I will look you in the eye
And kiss you
And give you all my love
As well as any man can
As well as any man could

You are my eternal
Eternal love

Večná

Ó, maličká
Budem Ťa chrániť
A obklopím ťa mojou láskou
Tak, ako každý iný muž
Ako môže ktorýkoľvek muž

Budem tu pre teba
Vždy
A keď povstane temné mračno
A spadne radiácia
Pozriem sa ti do očí
a pobozkám ťa
Tak dobre, ako ktorýkoľvek muž
Ako môže ktorýkoľvek muž

Ty si moja večná
Večná
Láska

Autor: Martin Gore
Spev: Martin Gore

Cover Me
Poison Heart