Text a preklad: Das Lied Vom Einsamen Mädchen

Das Lied Vom Einsamen Mädchen

The sorrow of a lonely young
woman
her gentle heart was your
playing
before she was broken
and had a longing
and didn’t want to go anywhere

Because she was alone
and her hair is so blonde
and her mouth is so red, like
wine
and who has drunk of this wine
could never be very lucky

Yet one spoke od Spring:
“you feel pleasure and pain, too”
and you brought her thousands of roses
but she broke your heart

Because she was alone
and her hair is so blonde
and her mouth is so red, like
wine,
yeah, you couldn’t kiss her
and she was so isolated

Where did she live
a sorrow that nobody sang
Peter fell in love with her
for eternity

Because she was alone
and her hair is so blonde
and her heart was dead, like a stone
then he called out: “Poor child, come,
you are not supposed to be alone”

Smútok osamelého dievčaťa

V citlivom srdci osamelého
dievčaťa smútok sídli
to srdce bol tvoj nástroj
rozptýlenia
než si ju zdrvil
vtedy iba túžila
ostať na tom mieste

Osamelá
blondýna
s perami červené ako
víno
a kto sa ho napil,
šťastie ho navždy opustilo

Ktosi povedal Jari:
“cítiš radosť aj bolesť”
napriek tomu jej tisíce ruží prinášaš
pritom srdce ti zlomila

Osamelá
blondýna
s perami červené ako
víno
nikto ju nemohol pobozkať
pre jej odmeranosť

Smútok, neznámy iným
bol jej spoločníkom
Peter sa do nej zaľúbil
na veky vekov

Osamelá
blondýna
jej srdce bolo ako z kameňa
náhle zvolal: “ty chúďa, poď,
nie je ti súdené kráčať samej, samotou”

Autor:

Wermer Heyman/ Robert Gilbert


Spev:

Martin Gore

Tiny Girls
Candy Says