Text a preklad: Condemnation

Condemnation

Condemnation
tried
here on the stand
with the book in my hands
and truth on my side
accusations

Lies
hand me my sentence
I’ll show no repentance
I’ll suffer with pride

If for honesty
you want apologies
I don’t sympathize
If for kindness
you substitute blindness
please open your eyes

Condemnation
why
because my duty
was always to beauty
and that was my crime

Feel elation
high
to know I can trust this

Fix of injustice
time after time

If you see purity
as immaturity
well, it’s no surprise

If for kindness
you substitute blindness
please open your eyes

Odsúdenie

Odsúdenie
vyskúšané
tu stojím
s knihou v rukách
a pravda po mojom boku
obvinenia

Lži
vynes mi rozsudok
Nebudem prejavovať pokánie
Budem trpieť s hrdosťou

Ak pre čestnosť
chceš ospravedlnenie
Nesúcitím s tebou
Ak pre láskavosť
nahradíš slepotu
prosím otvor oči

Odsúdenie
prečo
pretože mojim údelom
bola vždy krása
a to bol môj zločin

Cítim sa tak
povznesene
viem že tomu môžem veriť

Napraviť nespravodlivosť
čas od času

Ak považuješ nevinnosť
za nezrelosť
potom nie je prekvapením

Ak pre láskavosť
nahradíš slepotu
prosím otvor oči

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[526] Condemnation Live 93[521] Condemnation Paris Mix
Walking In My Shoes
Mercy In You