Text a preklad: Condemnation

Condemnation

Condemnation
tried
here on the stand
with the book in my hands
and truth on my side
accusations

Lies
hand me my sentence
I’ll show no repentance
I’ll suffer with pride

If for honesty
you want apologies
I don’t sympathize
If for kindness
you substitute blindness
please open your eyes

Condemnation
why
because my duty
was always to beauty
and that was my crime

Feel elation
high
to know I can trust this

Fix of injustice
time after time

If you see purity
as immaturity
well, it’s no surprise

If for kindness
you substitute blindness
please open your eyes

Odsúdenie

Som odsúdený,
pred obžalovanými
sedím
s knihou v ruke
s pravdou po mojom boku
obvinenia

Klamstvá
vyslov môj rozsudok
nebudem sa kajať
trpím za svoju pýchu

Ak kvôli úprimnosti
sa chceš ospravedlniť
nepochopím to
Ak kvôli dobrote
ťa slepota postihne
láskavo otvor svoje oči

Odsúdenie
prečo?
obdivoval som krásu
za ňu trpím
bola to moja chyba

Cítim sa
tak vznešene
viem, že môžem veriť

V nesmrtelnosť krivdy
znova a znova

Ak vidíš čistotu
ako nezrelosť
nech ťa to neprekvapuje

Ak kvôli dobrote
ťa slepota postihne
láskavo otvor svoje oči

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[526] Condemnation Live 93 [521] Condemnation Paris Mix
Higher Love
Judas