Text a preklad: Broken

Broken

If you want control without any pain
How long will you suffer?
How long will you wait?
Is she the friend that I knew?
He cannot be banned
Replaced by another
Wearing his crown

There’s a place where I go
Without any sand
Only you can reach me
Only you’re allowed
And you’re so far away
You’re so far from here
Do you remember
Our time without tears?

When you’re falling
I will catch you
You don’t have to fall that far
You can make it
I will be there
You were broken for the start

And you were a child
You dream all day long
You dream of the future
Get lost in your sounds
Now that time is gone
It’s lost for you now
Words long forgotten
Forgotten somehow

When you’re falling
I will catch you
You don’t have to fall that far
You can make it
I will be there
You were broken for the start

Zlomený

Ak chcete kontrolu bez bolesti
Ako dlho budeš trpieť?
Ako dlho budete čakať?
Je to tá priateľka, ktorú som poznal?
Nemôže byť zakázaný
Nahradiť iným
Nosiť jeho korunu

Je miesto, kam chodím
Bez akéhokoľvek piesku
Len ty sa ku mne môžeš dostať
Len ty smieš
A ty si tak ďaleko
Si tak ďaleko odtiaľto
Spomínaš si
Naše časy bez sĺz?

Keď padáš
Ja ťa chytím
Nemusíš padať tak ďaleko
Môžeš to zvládnuť
Budem tam
Na začiatku si bol zlomený

A bol si dieťa
Celý deň si sníval
Snívaš o budúcnosti
Stratíš sa vo svojich zvukoch
Teraz, keď je čas preč
Teraz je pre teba stratený
Slová dávno zabudnuté
Nejako zabudnuté

Keď padáš
ja ťa chytím
Nemusíš padať tak ďaleko
Môžeš to zvládnuť
Budem tam
Na začiatku si bol zlomený

Autor:

Dave Gahan


Spev:

Dave Gahan

My Little Universe
Secret To The End