Text a preklad: Blue Dress

Blue Dress

Put it on
and don’t say a word
put it on
the one that I prefer
put it on
and stand before my eyes
put it on
please don’t question why

Can you believe
že something to simple
something so trivial
makes me a happy man

Can’t you understand
say you believe
just how easy
is it to please me
because when you learn
you’ll know what makes
the world turn put it on

I can feel so much
put it on
I don’t need to touch
put it on
here before my eyes
put it on
because you realise
and you believe
something so worthless
serves a purpose
it makes me a happy man

Can’t you understand
say you believe
just how easy
it is to please me
because when you learn
you’ll know what makes
the world turn

Modré šaty

Obleč sa
a nehovor ani slovo
obleč sa
si tá ktorú mám radšej
obleč sa
a postav sa pred moje oči
obleč sa
prosím nepýtaj sa prečo

Môžeš veriť
že niečo tak jednoduché
niečo tak triviálne
ma robí šťastným človekom

Nerozumieš tomu
hovoríš že to chápeš
aké ľahké
je potešiť ma
pretože keď to spoznáš
budeš vedieť vďaka
čomu sa svet točí

Cítim to tak veľmi
obleč sa
nepotrebujem sa ťa dotýkať
obleč sa
tu pred mojimi očami
obleč sa
pretože si to uvedomuješ
a veríš
že niečo tak bezcenné
slúži účelu
robí ma to šťastným človekom

Nerozumieš tomu
hovoríš že to chápeš
aké ľahké
je potešiť ma
pretože keď to spoznáš
budeš vedieť vďaka
čomu sa svet točí

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

Policy Of Truth
Clean