Text a preklad: Black Celebration

Black Celebration

Let’s have a black celebration
black celebration
tonight

To celebrate the fact
that we’ve seen the back
of another black day

I look to you
how you carry on
when all hope is gone
can’t you see

Your optimistic eyes
seem like paradise
to someone like
me

I want to take you
in my arms
forgetting all I couldn’t
do today

Black celebration
black celebration
tonight

To celebrate the fact
that we’re seen the back
of another black day

I look to you
and your strong belief
me, I want relief
tonight

Consolation
I want so much
want to feel your touch
tonight

Take me in your arms
forgetting all you couldn’t
do today

Black celebration
I’ll drink to that
Black celebration
Tonight

Čierna slávnosť

Čo tak osláviť čiernu slávnosť
čiernu slávnosť,
na dnes večer

Oslávime skutočnosť,
že sme zazreli obrys
ďalšieho čierneho dňa

Hľadím na teba
ako sa prebíjaš,
keď všetka nádej pominula
však vidíš

Tvoje radostné oči
vyzerajú ako raj
k niekomu ako
ja

Chcem ťa vziať
do náruče
zabudnúc na všetko, čo
som neurobil

Čierna slávnosť
čierna slávnosť
na dnes večer

Oslávime skutočnosť,
že sme zazreli obrys
ďalšieho čierneho dňa

Hľadím na teba,
na tvoju vytrvalosť
zišla by sa mi
na dnešný večer

Útecha
chcem priveľa
cítit tvoj dotyk
dnešný večer

Vezmi ma do náruče
zabudneš na všetko, čo
si dnes neurobila

Čierna slávnosť
vpíjam sa do nej
čierna slávnosť
dnes večer

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Dressed In Black
Fly On The Windscreen