Text a preklad: Barrel Of A Gun

Barrel Of A Gun

Do you mean this horny
creep
set upon weary feet
who looks in need of sleep
that doesn’t come

Mmmmmm, hmmmmm

This twisted , tortured mess
this bed of sinfulness
who’s longing
for some rest
and feeling numb

What do you expect of me?
What is it you want?
Whatever you’ve
planned for me
I’m not the one

A vicious appetite
visits me each night
and won’t be satisfied
won’t be denied

Mmmmm, hmmmmm

An unbearable pain
a beating in my brain
that leaves the mark
of Cain
right here inside

What am I supposed to do?
When everything I’ve done
is leading me to conclude
I’m not the one

Whatever I’ve done
I’ve been staring down
the barrel of a gun
Whatever I’ve done
what ever, what ever

Is there something you need
from me?
Are you having your fun?
I never agreed to be
your holy one

Whatever I’ve done
I’ve been staring down
the barrel of a gun
Whatever I’ve done
whatever, whatever
I’ve been staring down
the barrel of a gun

Sud pušného prachu

Máš na mysli toho nadržaného
blázna,
stojaceho na unavených nohách,
túžiaceho po spánku,
ktorý neprichádza

Mmmmmm, hmmmmm

Ten zblbnutý, mučiaci zmätok,
tá posteľ bez hriechu,
kto túži po troche
odpočinku
a cíti sa ako blázon

Čo odo mňa očakávaš?
Čo je to, čo chceš?
Čokoľvek pre mňa
plánuješ
Nie som jediným

Nemravný apetít
ma navštevuje každú noc
nechce sa uspokojiť,
nechce sa odmietnuť

Mmmmm, hmmmmm

Neznesitelná bolesť,
súboj v mojom mozgu
necháva znak
Kaina,
práve tu vo vnútri

Čo mám robiť?
keď všetko čo som urobil,
ma vedie k záveru,
že nie som jediným

Čokoľvek som urobil,
žiaril som
v sude pušného prachu
Čokoľvek som urobil
čokoľvek, čokoľvek

Potrebuješ niečo
odo mňa?
Zabávaš sa?
Nikdy som nesúhlasil,
aby som bol tvojim jediným svätcom

Čokoľvek som urobil
žiaril som
v sude pušného prachu
Čokoľvek som urobil,
čokoľvek, čokoľvek,
žiaril som
v sude pušného prachu

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[514] Barrel Of A Gun
The Bottom Line
Uselink