Text a preklad: Barrel Of A Gun

Barrel Of A Gun

Do you mean this horny
creep
set upon weary feet
who looks in need of sleep
that doesn’t come

Mmmmmm, hmmmmm

This twisted , tortured mess
this bed of sinfulness
who’s longing
for some rest
and feeling numb

What do you expect of me?
What is it you want?
Whatever you’ve
planned for me
I’m not the one

A vicious appetite
visits me each night
and won’t be satisfied
won’t be denied

Mmmmm, hmmmmm

An unbearable pain
a beating in my brain
that leaves the mark
of Cain
right here inside

What am I supposed to do?
When everything I’ve done
is leading me to conclude
I’m not the one

Whatever I’ve done
I’ve been staring down
the barrel of a gun
Whatever I’ve done
what ever, what ever

Is there something you need
from me?
Are you having your fun?
I never agreed to be
your holy one

Whatever I’ve done
I’ve been staring down
the barrel of a gun
Whatever I’ve done
whatever, whatever
I’ve been staring down
the barrel of a gun

Hlaveň revolveru

Myslíš tohto nadržaného
úchyla
stojí na unavených nohách
čo vyzerá že potrebuje spánok
ktorý neprichádza

Mmmmmm, hmmmmm

Tento zvrátený, mučiaci zmätok
na tejto posteli hriešnosti
ktorý túži
po oddychu
a cíti sa otupený

Čo odo mňa očakávaš?
Čo je to čo chceš?
Čokoľvek si
plánuješ pre mňa
Ja nie som jediný

Zlomyseľný apetít
ma navštevuje každú noc
a nechce byť nasýtený
nedá sa odoprieť

Mmmmm, hmmmmm

Neznesiteľná bolesť
búšenie v mojom mozgu
ktoré necháva znak
Kaina
priamo tu vo vnútri

Čo mám robiť?
Keď všetko čo som urobil
ma vedie k záveru
že nie som jediný

Čokoľvek som urobil
pozeral som sa dolu
do hlavne revolveru
Čokoľvek som urobil
čokoľvek, čokoľvek

Potrebuješ ešte niečo
odo mňa?
Bavíš sa?
Nikdy som nesúhlasil že budem
tvojím jediným svätcom

Čokoľvek som urobil
Pozeral som sa dolu
do hlavne revolveru
Čokoľvek som urobil
čokoľvek, čokoľvek
pozeral som sa dolu
do hlavne revolveru

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[514] Barrel Of A Gun
Higher Love
The Love Thieves