Text a preklad: A Little Lie

A Little Lie

That time has passed
Some things that never really last
We’ve come undone
To me you’ll always be the one

Calm down people
It’s just a little lie
You know it doesn’t mean nothing
And I realize you could be right

Calm down people
It’s just a little lie
You know it doesn’t mean nothing
And I realize you could be right

I walk alone
And you know I never felt at home
I’m so hard to please
And I have everything I need

Oh, calm down people
It’s just a little lie
You know it doesn’t mean nothing
And I realize you could be right

Oh, calm down people
It’s just a little lie
You know it doesn’t mean nothing
And I realize you could be right

Nevinná lož

Čas vypršal
ale niektoré veci nikdy neskončia.
Zničili sme sa
pre mňa ostaneš jediná.

Utíšte ich
je to predsa iba nevinná lož.
Viem, že to nič neznamená
pochopil som ale, že si mohla mať pravdu.

Utíšte ich
je to predsa iba nevinná lož
Viem, že to nič neznamená
pochopil som ale, že si mohla mať pravdu.

Kráčam osamotený
vieš, že som nikdy neodišiel z domu.
Aj keď nerád prosím
mám všetko, čo potrebujem.

Utíšte ich
je to predsa iba nevinná lož.
Viem, že to nič neznamená
pochopil som ale, že si mohla mať pravdu.

Utíšte ich
je to predsa iba nevinná lož.
Viem, že to nič neznamená
pochopil som ale, že si mohla mať pravdu.

Autor:

Dave Gahan
Andrew Phillpott
Christian Eigner


Spev:

Dave Gahan

[906] A Little Lie spinnercom webcast
Endless
Addiction (Ghost Of Modern Time)