Text a preklad: Work Hard

Work Hard

You’ve got to work hard,
you’ve got to work hard
If you want anything at all
You’ve got to work hard,
you’ve got to work hard
If you want anything at all

Nothing comes easy
And that’s a fact
Nothing comes easy
But a broken back

Nothing comes easy
It never will
Nothing comes easy
But a broken will

Ťažko pracujúci

Musíš ťažko pracovať,
musíš ťažko pracovať
ak chceš niečo dosiahnúť
Musíš ťažko pracovať,
musíš ťažko pracovať
ak chceš niečo mať

Nič nepríde samo
iba zlomený chrbát
nič nepríde samo
je to tak

Nič nepríde samo
veru nikdy
nič nepríde samo
len zdrvená vôľa

Autor:

Alan Wilder


Spev:

Dave Gahan


Poznámky:

Skladba sa nachádza na singli Everything Counts.

Oberkorn (It’s A Small Town)
Fpmip