Text a preklad: Surrender

Surrender

Laying on your holy bed
by the hallowed goal
feeling like an infidel
not worthy of your call
tainted by your innocence
beckonted to my fate
I won’t face the consequence
I wouldn’t hesitate

I’m a man of flesh and bones
rapture, rushing through my veins
passion, flaming, in my heart
heavenly surrender once again, yeah !

Shackled like an animal
chained to my desires
just another sacrifice
to love’s eternal fires
tame me with your tenderness
and break my brittle heart
easily an allied girl
you tear my world apart

I’m a man of flesh and bones
rapture, rushing through my veins
passion, flaming, in my heart
heavenly surrender once again, yeah !

We’re living in a world full of illusion
everything is so unreal
my mind is in a state of confusion
but i can’t deny the way Ifeel

I’m a man of flesh and bones
rapture, rushing through my veins
passion, flaming, in my heart
heavenly surrender once again, yeah!

Podľahnutie

Ležiac na tvojej posvätnej posteli
s najčistejším úmyslom
sa cítim ako neverník
nehodný tvojej ozveny
nakazený tvojou nevinnosťou
čelím svojej záhube
nechcem žiadne následky,
to radšej sa nezdráham

Som človek z mäsa a kostí
nadšenie, ženie sa mojimi žilami
vášeň, búši mi v srdci
znova som nebesky podľahol

Ako zviera spútané reťazami,
k mojim túžbam
je to len ďalšia obeta
z nekonečnej rozpálenej lásky.
Skroť ma tvojou nežnosťou,
trhni mojim krehkým srdcom
tak jednoducho spriaznené dievča
mi prevrátilo svet.

Som človek z mäsa a kostí
nadšenie, ženie sa mojimi žilami
vášeň, búši mi v srdci
znova som nebesky podľahol

Žijeme vo svete plných ilúzií
všetko je tak neskutočné
moja myseľ je v stave zmätenia
avšak, nezapriem to čo cítim

Som človek z mäsa a kostí
nadšenie, ženie sa mojimi žilami
vášeň, búši mi v srdci
znova som nebesky podľahol!

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan


Poznámky:

Skladba sa nachádza na singli Only When I Lose Myself.

Headstar
Pleasure, Little Treasure