Text a preklad: Pipeline

Pipeline

Get out the crane
construction of time again
what is it this time

We’re laying on a pipeline

Let the beads of sweat flow
until the ends have met though
it could take a long time

Working on a pipeline
taking from the greedy,
giving to the needy

On this golden day
work’s been sent our way
that could last a lifetime

Working on a pipeline
from the heart of the land
to the mouth of the man
must reach him sometime

We’re layin on a pipeline
taking from the greedy,
giving to the needy

Potrubie

Vystúpte zo žeriavu
konštrukcia času znova
čo je to tentoraz

Pokladáme potrubie

Nechajte tiecť kvapky potu
kým sa konce nestretnú
môže to trvať dlho

Pracujeme na potrubí
berieme od chamtivých,
dávame núdznym

V tento vzácny deň
nám bola poslaná práca
čo môže trvať celý život

Pracujeme na potrubí
od srdca zeme
k ústam človeka
sa k nemu raz musí dostať

Pokladáme potrubie
berieme od chamtivých,
dávame núdznym

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

More Than A Party
Everything Counts