Text a preklad: Personal Jesus

Personal Jesus

Your own Personal Jesus
Someone to hear your prayers
Someone who cares

Your own Personal Jesus
Someone to hear your prayers
Someone who’s there

Feeling unknown
And you’re all alone
Flesh and bone
By the telephone
Lift up the receiver
I’ll make you a believer
Take second best
Put me to the test
Things on your chest
You need to confess
I will deliver
You know I’m a forgiver

Reach out and touch faith
Reach out and touch faith

Osobný Ježiš

Tvoj osobný Ježiš
Niekto kto vypočuje tvoje modlitby
Niekto komu na tebe záleží

Tvoj osobný Ježiš
Niekto kto vypočuje tvoje modlitby
Niekto kto je tu

Cítiš sa čudne
A ty si sám
Z mäsa a kostí
Ozve sa telefón
Zdvihneš slúchadlo
Urobím z teba veriaceho
Prijmi to najlepšie
Vyskúšaj ma
Veci ťažiace na tvojej hrudi
Potrebuješ sa vyspovedať
Vyslobodím ťa
Vieš že odpúšťam

Natiahni ruku a dotkni sa viery
Natiahni ruku a dotkni sa viery

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[524] Personal Jesus[1254] Personal Jesus 11 Stargate Mix[909] Superstars On Ice 2008[1411] Personal Jesus v reklame
Sweetest Perfection
Halo