Text a preklad: Monument

Monument

When the site was found
we laid the foundations down
it didn’t take long before
they came back tumbling down
don’t build at night you need
a little light
how else you gonna see
what it’s gonna be like?

So we picked up our tools
and we worked in the morning light
with the last stone placed
wasn’t it a wonderful sight?
but it fell back down and scattered
all around
anything passes when
you need glasses

My monument - it fell down
Work all of my days for this
kind of praise
it fell down

Pamiatka

Keď sme našli miesto,
a postavili základy,
dlho netrvalo
s rachotom padli
nestavaj v noci, veď
potrebuješ svetla
ako ináč uvidíš,
podobu tvojho diela?

Chopili sme sa náradia
pracovali až do rána,
kým posledný kameň
nebol uložený, no nebola to nádhera?
lenže stavba sa zrútila
roztrúsila okolo
všeličo sa prihodí
ak oči nenosíš

Moja pamiatka - zrútila sa
Pracujem denno - denne
kvôli chvále
a ona sa zrútila

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Leave In Silence
My Secret Garden