Text a preklad: Light

Light

Take my hand
And walk in the light
Understand, there’s a fire to ignite
You know we have a responsibility
It’s true we’ve been chosen
And now we have the possibility
Of melting what’s frozen

Walk with me with the rapture inside
Can’t you see it’s not your place to decide
You know we have to make a case for love
It’s more of a duty
It’s clear we have a mission from above
A mission of beauty

You know I wouldn’t lie to you
What would I achieve by that
It’s more than I would try to do
These are the facts

Take your place here
With love in your heart
Just embrace what you’ve known from
the start
We are fulfilling our only destiny
The angels have spoken
And all the gods in the universe agree
The spell can’t be broken

Svetlo

Vezmi ma za ruku
A kráčajme do svetla
Pochop, je tam oheň, ktorý sa má rozhorieť
Vieš, máme zodpovednosť
Pravdou je, že sme boli vybraní
A teraz máme tú možnosť
Roztopiť to, čo je zmrznuté

Kráčaj so mnou s vnútorným nadšením
Nevidíš, tu nie je Tvoj priestor pre rozhodnutia
Vieš, musíme to urobiť pre lásku
Je to viac než povinnosť
Je to jasné, máme poslanie zhora
Poslanie krásy

Vieš, že by som Ti neklamal
Veď čo by som tým dosiahol?
Je to viac ako by som sa pokúsil vykonať
Toto sú fakty

Zaujmi tu svoje miesto
S láskou vo svojom srdci
Len príjmi to, co je Ti známe od
Začiatku
Napĺňame svoj jediný osud
Ktorý vyslovili anjeli
A všetci bohovia vo vesmíre súhlasia
Že to čaro nemôže byť porušené

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan


Poznámky:

Bonusová skladba albumu Sounds Of The Universe.

Spacewalker
The Sun And The Moon And The Stars