Text a preklad: It Doesn’t Matter

It Doesn’t Matter

I am happy
that I have you
even though you’re not here now
I know somewhere
you are dreaming
though it’s definitely not of me

It doesn’t matter
if this all shatters
nothing lasts forever
but I’m praying
that we’re staying
together

I am warmed by
your friendship
even when you’re far away
and I’m happy
in the knowledge
we may never see the day

When I kiss you
and you kiss me
don’t pretend you miss me
the worst kind
of diseased mind
is one filled with jealously

If we should meet again
don’t try to solve the puzzle
just lay down next to me
and please don’t move a muscle

I will thank you
most of all for
the respect you have for me
I’m embarrassed
it overwhelms me
because I don’t deserve any

It doesn’t matter
if this all shatters
nothing lasts forever
but I’m praying
that we’re staying
together

To nevadí

Som šťastný,
že ťa mám
hoci tu práve nie si
viem, že niekde
snívaš
sny k niekomu inému

Nevadí,
ak všetko pominie
nič netrvá večne
modlím sa,
k nášmu večnému
šťastiu

Tvoje priateľstvo
ma hreje
aj keď si vzdialená
som rád
ak si pomyslím,
že deň odlúčenia nepríde

Ak pobozkáme
jeden druhého
nepredstieram, chýbaš mi
najhoršia je
chorá myseľ
naplnená žiarlivosťou

Ak by sme sa stretli
nesnaž sa prísť na koreň veci
len ľahni vedľa mňa,
nehýb sa

Poďakujem sa,
nadovšetko
si mala úctu ku mne
som zmätený,
zdrvilo ma to,
pretože som si to nezaslúžil

Nevadí,
ak všetko pominie
nič netrvá večne
modlím sa,
k nášmu večnému
šťastiu

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

People Are People
Somebody