Text a preklad: Higher Love

Higher Love

I can taste more than feel
this burning inside is so real
I can almost lay my hands
upon
the warm glow that
lingers on
moved, lifted higher
moved, my soul’s on fire
moved, by a higher love

I surrender all control
to the desire that consumes
me whole

And leads me by the hand to
infinity
that lies in wait at the heart
of me

Moved, lifted higher
moved, my soul’s on fire
moved, by a higher love

heaven bound on the wings
of love
there’s so much that you can
rise above

Moved, lifted higher
moved, moved, by a
higher love

I surrender heart and soul
sacrificed to a higher goa

Moved, moved
by a higher love
by a higher love

Omračujúca láska

Vychutnávam viac, než znesiem
vzplanutie vo mne je tak vecné
ruky pomaly vkladám
do svetla
jasne, nepovšimnute
vznieslo ma
nadnášam sa, mierim vyššie
nadnášam sa, moja duša kvitne
nadnášam sa, omračujúcou láskou

Bez zábran oddávam sa
túžbe,
celučkého si ma vychutnáva

Ruka v ruke putujem s ňou
do večnosti
tá túžobne čaká
v mojom srdci

Nadnášam sa, mierim vyššie
nadnášam sa, moja duša kvitne
nadnášam sa, omračujúcou láskou

Nebesá spútajú krídla
lásky
je to toho viac, než dokážeš
zniesť

Nadnášam sa, mierim vyššie
nadnášam sa
omračujúcou láskou

Podľahol som telom, duchom
vyššej moci som otrokom

Nadnášam sa, omračujúcou láskou
omračujúcou láskou
omračujúcou láskou

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Walking In My Shoes
Condemnation