Text a preklad: Higher Love

Higher Love

I can taste more than feel
this burning inside is so real
I can almost lay my hands
upon
the warm glow that
lingers on
moved, lifted higher
moved, my soul’s on fire
moved, by a higher love

I surrender all control
to the desire that consumes
me whole

And leads me by the hand to
infinity
that lies in wait at the heart
of me

Moved, lifted higher
moved, my soul’s on fire
moved, by a higher love

heaven bound on the wings
of love
there’s so much that you can
rise above

Moved, lifted higher
moved, moved, by a
higher love

I surrender heart and soul
sacrificed to a higher goa

Moved, moved
by a higher love
by a higher love

Vyššia láska

Môžem ochutnať viac než cítiť
ten oheň vo vnútri je tak skutočný
Môžem takmer položiť ruky
na
teplú žiaru ktorá
pretrváva
unesený, mierim vyššie
unesený, moja duša je v plameňoch
unesený, vyššou láskou

Odovzdávam všetku kontrolu
túžbe ktorá ma pohltí
celého

a vedie ma za ruku
do nekonečna
ktorá číha v srdci
v mojom vnútri

Unesený, mierim vyššie
unesený, moja duša je v plameňoch
unesený, vyššou láskou

nebo spútané na krídlach
lásky
je toho toľko, nad čo sa môžeš
povzniesť

Unesený, mierim vyššie
unesený, unesený,
vyššou láskou

Odovzdávam srdce a dušu
obetované vyššiemu cieľu

Unesený, unesený
vyššou láskou
vyššou láskou

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

One Caress
Barrel Of A Gun