Text a preklad: Compulsion

Compulsion

Charms in limited supply
and refusing to stretch
that indefinable nothing
somehow keeps pushing you
finding the right words
can be a problem
how many times must it be said
there’ s no plan
it had to happen
got to move on sometime
and it’ s about time
by putting one foot in front of another
and repeating the process
cross over the street
you’ re free to change your mind
strength through diversity
couldn’ t have put it more plainly
got to move on sometime
got to move on sometime
got to move on sometime
got to move on sometime

Charms in limited supply
under threat of extinction
that indefinable nothing
somehow motivates you
finding the right words
can be a problem
how many times must it be said
there’ s no plan
it had to happen

Got to move on sometime
and it’ s about time
by putting one foot in front of another
and repeating the process
cross over the street
you’ re free to change your mind
strength through diversity

Could not have put it more plainly
got to move on sometime

Nutkanie

Kúzla v obmedzenom množstve
odmietajú sa rozšíriť,
to neopísateľné nič
to akosi stále poháňa
vyjadrenie tých správnych slov
môže byť problém
koľko krát to musí byť povedané
nie je v tom žiaden zámer,
muselo sa to stať
muselo sa to raz dať do pohybu
a je už na čase,
jeden krok pred druhým
a opakovanie tohto procesu
prejdi ulicou,
nič ti nebráni v tom, aby si si to rozmyslela
sila v rozmanitosti,
už by to nemohlo byť ľahšie vyjadrené
muselo sa to raz dať do pohybu
muselo sa to raz dať do pohybu
muselo sa to raz dať po pohybu
muselo sa to raz dať do pohybu

Kúzla v obmedzenom množstve
pod hrozbou zániku
to neopísateľné nič
ťa akosi motivuje
vyjadrenie tých správnych slov
môže byť problém
koľko krát to musí byť povedané
nie je v tom žiaden zámer
muselo sa to stať

Muselo sa to raz dať do pohybu
a už je na čase
jeden krok pred druhým
a opakovanie tohto procesu
prejdi ulicou
nič ti nebráni v tom, aby si si to rozmyslela
sila v rozmanitosti

Už by to nemohlo byť ľahšie povedané
raz sa to muselo dať do pohybu

Autor:

Joe Crow


Spev:

Martin Gore

In A Manner Of Speaking
Come Back