Text a preklad: The Meaning Of Love

The Meaning Of Love

I’ve read more than
a hundred books
seen love mentioned many thousand
times
but despite all the places I’ve
looked
it’s still no clearer it’s just
not enough
I’m still no nearer the meaning
of love

Noted down all my observations
spent an evening watching TV
still I couldn’t say with precision
know it’s a feeling and it comes
from above
but what ‘s the meaning,
the meaning of love ?

The meaning of love
tell me, the meaning of love

From the notes that I’ve made
so far
love seems something like
wanting a scar
but I could be wrong
I’m just not sure you see,
I’ve never been in love before

Next I asked several friends of mine
if they could spare a few minutes
of their time
their look suggested that I’d lost
my mind
tell me the answer, my Lord
high above

Tell me the meaning, the meaning of love

The meaning of love
tell me, the meaning of love

From the notes that I’ve made so far
love seems something like wanting a scar
but I could be wrong, I’m just not sure
you see
I’ve never been in love before

Tell me the meaning of love

Význam lásky

Prečítal som viac než
stovky kníh
láska sa v nich spomínala
nespočetne krát
napriek tomu,
čo som videl
nie je mi celkom
jasné
nedochádza mi význam
lásky

Stále nemôžem isto povedať
večer som strávil pozeraním TV
a zapísal si všetky poznatky
viem, že tento pocit prichádza
z hora
lenže aký význam
má láska?

Význam lásky
povedz mi, význam lásky

Z poznámok, ktoré som si
narýchlo napísal,
láska vyzerá ako keby
o bitku žiadala
môžem sa mýliť
nie je mi to jasné
ešte som nebol zaľúbený

Spýtal som sa niekoľkých kamošov
či by neobetovali niekoľko
minút z ich času
ich výraz tváre prezradil,
som mimo nich
Bože na nebesiach,
povedz mi odpoveď

Povedz mi, význam lásky

Zmysel lásky
povedz mi, význam lásky

Z poznámok, ktoré som si narýchlo napísal,
láska vyzerá ako keby o bitku žiadala
môžem sa mýliť
nie je mi to jasné
ešte som nebol zaľúbený

Povedz mi, význam lásky

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[401] The Meaning Of Love
See You
Shouldn’t have Done That