Text a preklad: The Meaning Of Love

The Meaning Of Love

I’ve read more than
a hundred books
seen love mentioned many thousand
times
but despite all the places I’ve
looked
it’s still no clearer it’s just
not enough
I’m still no nearer the meaning
of love

Noted down all my observations
spent an evening watching TV
still I couldn’t say with precision
know it’s a feeling and it comes
from above
but what ‘s the meaning,
the meaning of love ?

The meaning of love
tell me, the meaning of love

From the notes that I’ve made
so far
love seems something like
wanting a scar
but I could be wrong
I’m just not sure you see,
I’ve never been in love before

Next I asked several friends of mine
if they could spare a few minutes
of their time
their look suggested that I’d lost
my mind
tell me the answer, my Lord
high above

Tell me the meaning, the meaning of love

The meaning of love
tell me, the meaning of love

From the notes that I’ve made so far
love seems something like wanting a scar
but I could be wrong, I’m just not sure
you see
I’ve never been in love before

Tell me the meaning of love

Význam lásky

Prečítal som viac ako
sto kníh
videl lásku spomenutú mnoho tisíc
krát
ale napriek všetkým miestam ktoré som
hľadal
stále to nie je jasnejšie je to iba
nedostatočné
Stále nie som bližšie k významu
lásky

Zaznamenal som všetky svoje pozorovania
strávil večer sledovaním televízie
stále som to nedokázal povedať s presnosťou
viem že je to pocit a prichádza
zhora
ale aký to má význam,
zmysel lásky?

Význam lásky
Povedz mi aký je význam lásky

Z poznámok ktoré som si urobil
doteraz
láska sa zdá byť niečo ako
chcieť mať rany
ale môžem sa mýliť
Len si nie som istý vidíš,
Nikdy predtým som nebol zamilovaný

Ďalej som sa spýtal niekoľkých svojich priateľov
či by mi mohli venovať pár minút
svojho času
ich pohľady naznačovali že som stratil
rozum
povedz mi odpoveď, môj Pane
na nebesiach

Povedz mi význam, význam lásky

Význam lásky
Povedz mi aký je význam lásky

Z poznámok ktoré som si urobil doteraz
láska sa zdá byť niečo ako chcieť mať rany
ale môžem sa mýliť nie som si istý
vidíš
Nikdy predtým som nebol zamilovaný

Povedz mi aký je význam lásky

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[401] The Meaning Of Love
See You
Satellite