Text a preklad: Sweetest Perfection

Sweetest Perfection

The sweetest perfection
To call my own
The slightest correction
Couldn’t finely hone
The sweetest infection
Of body and mind
Sweetest injection
Of any kind

I stop and I stare too much
Afraid that I care too much
And I hardly dare to touch
For fear that the spell may be broken

When I need a drug in me
And it brings out the thug in me
Feel something tugging me
Then I want the real thing
not tokens

The sweetest perfection
Things you’d expect to be
Having effect on me
Pass undetectedly
But everyone knows what
has got me

Takes me completely
Touches so sweetly
Reaches so deeply
I know that nothing can stop me

Sweetest perfection
An offer was made
An assorted collection
But I wouldn’t trade

The sweetest perfection
Takes me completely
Touches so sweetly
Reaches so deeply
Nothing can stop me

Najsladšia dokonalosť

Najsladšia dokonalosť
oslovuje ma
tá nezávažná náprava
neznižuje ma
najsladšia nákaza
tela a mysle
najsladšie vniknutie
čohokoľvek

Zastávil som a civím
obávam sa sám o seba
netrúfam sa dotknúť
kúzla, mám strach, môže zmiznúť

Ak potreba sfetovania
vyvoláva vo mne násilníka
cítim, niečo ma ťahá
nemenujem tú vec


Najsladšia dokonalosť
čo očakávaš
nenápadne preniká
vyvoláva účinok
každý to vie,
čo ma uchopilo

Úplne ma to unáša
sladko sa dotýka
hlboko do mňa preniká
viem, nič ma nezastaví

Najsladšia dokonalosť
ponuka bola,
nemal by som sa zaoberať
zmiešanými vecami

Najsladšia dokonalosť
úplne ma unáša
sladko sa dotýka
hlboko to do mňa preniká
nič ma už nezastaví

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

Little 15
Behind The Wheel