Text a preklad: Sweetest Perfection

Sweetest Perfection

The sweetest perfection
To call my own
The slightest correction
Couldn’t finely hone
The sweetest infection
Of body and mind
Sweetest injection
Of any kind

I stop and I stare too much
Afraid that I care too much
And I hardly dare to touch
For fear that the spell may be broken

When I need a drug in me
And it brings out the thug in me
Feel something tugging me
Then I want the real thing
not tokens

The sweetest perfection
Things you’d expect to be
Having effect on me
Pass undetectedly
But everyone knows what
has got me

Takes me completely
Touches so sweetly
Reaches so deeply
I know that nothing can stop me

Sweetest perfection
An offer was made
An assorted collection
But I wouldn’t trade

The sweetest perfection
Takes me completely
Touches so sweetly
Reaches so deeply
Nothing can stop me

Najsladšia dokonalosť

Najsladšia dokonalosť
Volám ju vlastnou
Najmenšia úprava
Nemôže sa jemne vylepšiť
Najsladšia nákaza
tela a mysle
Najsladšia dávka
všetkých druhov

Zastavím sa a príliš sa pozerám
Bojím sa že mi na tom príliš záleží
A sotva sa odvážim dotknúť
Zo strachu aby kúzlo nezmizlo

Keď v sebe potrebujem drogu
A to vo mne prebúdza zločinca
Cítim ako ma niečo ťahá
Vtedy chcem skutočnú chuť
nie vzorky

Najsladšia dokonalosť
Veci ktoré by si očakával že budú
Majú na mňa účinok
Prejsť nepozorovane
Ale každý vie čo
ma dostalo

Úplne si ma podmaní
Dotýka sa tak sladko
Dosiahne tak hlboko
Viem že ma nič nemôže zastaviť

Najsladšia dokonalosť
Ponuka bola urobená
Rozmanitá zbierka
Ale ja by som nemenil

Najsladšia dokonalosť
Berie ma úplne
Dotýka sa tak sladko
Dosiahne tak hlboko
Nič ma nemôže zastaviť

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

Nothing
Personal Jesus