Text a preklad: Puppets

Puppets

Get the feeling
head is reeling
you think you’re in control
but you don’t know me babe
I can move you,
I can soothe you
I can take you places
in a different way
and I don’t think you understand
what I’m trying to say
I’ll be your operator baby
I’m in control

Watch your action, close reaction
and everything you’re thinking babe
inside your head conversation, my creation
nothing that you do you do
unless I said

And you don’t know the consequences
of the things you say
I’ll be your operator baby
I’m in control

All the things you tried to do babe
and all the words we’ve said before

Are only part of what
I started baby
and you can’t stop me anymore

Get the feeling
head is reeling
you think you’re in control
but you don’t know me babe
I can move you,
I can soothe you
I can take you places
in a different way
and I don’t think you understand
what I’m trying to say
I’ll be your operator baby
I’m in control

Bábky

Získaj ten pocit
hlava sa mi krúti
myslíš si, že máš všetko pod kontrolou
ale ty ma nepoznáš, zlato
Môžem ťa pohnúť,
môžem ťa upokojiť
Môžem ťa vziať na rôzne miesta
iným spôsobom
a nemyslím si, že to chápeš
čo sa snažím povedať
Budem tvojím operátorom, zlato
Mám to pod kontrolou

Sleduj svoju akciu, blízku reakciu
a všetko, na čo myslíš, zlato
vo vnútri tvojej hlavy rozhovor, môj výtvor
nič, čo robíš, nerobíš ty
pokiaľ som nepovedal

A ty nepoznáš následky
vecí, ktoré hovoríš
Budem tvojím operátorom, zlato
Mám to pod kontrolou

Všetky veci, ktoré si sa pokúsila urobiť zlato
a všetky slová, ktoré sme si predtým povedali

sú len časťou toho, čo
som začal, zlato
a ty ma už nemôžeš zastaviť

Získaj ten pocit
hlava sa mi krúti
myslíš si, že máš všetko pod kontrolou
ale ty ma nepoznáš, zlato
Môžem ťa pohnúť,
môžem ťa upokojiť
Môžem ťa vziať na rôzne miesta
iným spôsobom
a nemyslím si, že to chápeš
čo sa snažím povedať
Budem tvojím operátorom, zlato
Mám to pod kontrolou

Autor: Vince Clarke
Spev: Dave Gahan

I Sometimes Wish I Was Dead