Text a preklad: Puppets

Puppets

Get the feeling
head is reeling
you think you’re in control
but you don’t know me babe
I can move you,
I can soothe you
I can take you places
in a different way
and I don’t think you understand
what I’m trying to say
I’ll be your operator baby
I’m in control

Watch your action, close reaction
and everything you’re thinking babe
inside your head conversation, my creation
nothing that you do you do
unless I said

And you don’t know the consequences
of the things you say
I’ll be your operator baby
I’m in control

All the things you tried to do babe
and all the words we’ve said before

Are only part of what
I started baby
and you can’t stop me anymore

Get the feeling
head is reeling
you think you’re in control
but you don’t know me babe
I can move you,
I can soothe you
I can take you places
in a different way
and I don’t think you understand
what I’m trying to say
I’ll be your operator baby
I’m in control

Bábky

Hlavou ti vzplanuli
city
myslíš, že ich ovládneš,
lenže ty ma ešte nepoznáš
Môžem tebou hýbať,
tíšiť ťa,
môžem ťa vziať,
kde si ešte nebola
asi nechápeš
čo sa ti snažím povedať
budem tvojim vodcom
som v pohode

Sledujem ťa, vidím pohyby
v tvojej hlave ako rozmýšľaš
moje otázky a odpovede
kým ti nepoviem,
neurobíš nič

Nepoznáš následky
toho, čo vravievaš
drahá, budem tvojim vodcom
som v pohode

Drahá, všetko o čo si sa pokúšala
všetko čo si povedala

Je len čiastkou toho,
čo som začal, drahá
už ma neprerušíš

Hlavou ti vzplanuli
city
myslíš, že ich ovládneš,
lenže ty ma ešte nepoznáš
Môžem tebou hýbať,
tíšiť ťa,
môžem ťa vziať,
kde si ešte nebola
asi nechápeš
čo sa ti snažím povedať
budem tvojim vodcom
som v pohode

Autor: Vince Clarke
Spev: Dave Gahan

I Sometimes Wish I Was Dead