Text a preklad: Going Backwards

Going Backwards

We are not there yet
We have not evolved
We have no respect
We have lost control

We’re going backwards
Ignoring the realities
Going backwards
Are you counting all the casualties?

We are not there yet
Where we need to be
We are still in debt
To our insanities

We’re going backwards
Turning back our history
Going backwards
Piling on the misery

We can track it all with satellites
See it all in plain sight
Watch men die in real time
But we have nothing inside
We feel nothing inside

We are not there yet
We have lost our soul
The course has been set
We’re digging our own hole

We’re going backwards
Armed with new technology
Going backwards
To a caveman mentality

We can emulate on consoles
Killings we can control
With senses that have been dulled
Because there’s nothing inside
We feel nothing inside

We feel nothing inside
(We feel nothing, nothing inside)

Because there’s nothing inside

Ideme dozadu

Ešte tam nie sme
Ešte sme tam nedospeli
Nerešpektujeme nič
Stratili sme kontrolu

Ideme naspäť
Ignorujúc realitu
Ideme dozadu
Počítaš všetky tie obete?

Ešte tam nie sme
Tam, kde potrebujeme byť
Stále sme dlžní
Nášmu šialenstvu

Ideme dozadu
Obraciame späť dejiny
Ideme naspäť
Hromadíme utrpenie

Všetko to sledujeme satelitmi
Vidíme to všetko ako na dlani
Ľudí umierať v reálnom čase
Ale vnútri nič nemáme
Nič vo vnútri necítime

Ešte tam nie sme
Stratili sme dušu
Kurz bol nastavený
Kopeme si vlastný hrob

Ideme naspäť
Vyzbrojení novými technológiami
Vraciame sa
K mentalite pračloveka

Na konzolách vieme emulovať zabíjanie
ktoré máme pod kontrolou
S otupenými zmyslami
Lebo vnútri nič nemáme
Nič vo vnútri necítime

Nič vo vnútri necítime
(Nič necítime, nič vo vnútri)

Lebo vo vnútri nič nemáme

Autor: Martin Gore
Spev: Dave Gahan

The Child Inside
Where’s the Revolution?