Depeche Mode zverejnili príčinu smrti Andyho Fletchera

Rodina Andyho Fletchera požiadala Depeche Mode o zverejnenie príčiny úmrtia a poďakovanie všetkým, ktorých sa Andyho náhly odchod dotkol.

Chceli sme si nájsť chvíľku a oceniť prejavy lásky k Andymu, ktoré sme od Vás všetkých počas posledných týždňov zachytili. Je neuveriteľné vidieť všetky Vaše fotografie, čítať slová a vidieť, ako veľa pre Vás Andy znamenal. Asi si viete predstaviť, ako boli posledné týždne pre nás prinajmenšom zvláštne, smutné a dezorientujúce. Ale videli a cítili sme všetku Vašu lásku a podporu a vieme, že aj Andyho rodina.

Pred niekoľkými týždňami sme obdržali od súdnych lekárov výsledok, o ktorý nás Andyho rodina požiadala, aby sme sa s vami teraz podelili. Andy skonal doma 26. mája 2022 na následky disekcie (prasknutie) aorty. Takže, aj keď priskoro, skonal prirodzene a bez dlhšieho utrpenia.

Minulý týždeň sme v Londýne oslávili Andyho život krásnym obradom, kde padlo aj pár sĺz, ale bol plný skvelých spomienok na to, kým Andy bol, príbehov z našich spoločných chvíľ ale aj dobrého smiechu. Andy bol oslavovaný priateľmi a rodinou, najbižšimi z DM rodiny a mnohými ľuďmi, ktorí sa počas rokov dotkli Andyho a našich životov. Byť spolu bol veľmi zvláštny spôsob, ako si spomenúť na Andyho a rozlúčiť sa s ním.

Ďakujeme Vám za všetku lásku, ktorú ste Andymu a jeho rodine a priateľom počas posledných týždňov prejavili. Úprimne to pre nás všetkých znamená veľmi veľa. Andy, budeš nám chýbať a určite na teba nezabudneme

S láskou, Martin a Dave

Originálny text vyhlásenia

We wanted to take a moment and acknowledge the outpouring of love for Andy that we’ve seen from all of you over the last few weeks. It’s incredible to see all of your photos, to read your words, and to see how much Andy meant to all of you. As you can imagine, it’s been a strange, sad, disorienting few weeks for us here, to say the least. But we’ve seen and felt all of your love and support, and we know that Andy’s family has too.

A couple weeks ago we received the result from the medical examiners, which Andy’s family asked us to share with you now. Andy suffered an aortic dissection while at home on May 26. So, even though it was far, far too soon, he passed naturally and without prolonged suffering.

We had a celebration of Andy’s life in London last week, which was a beautiful ceremony and gathering with a few tears, but filled with the great memories of who Andy was, stories of all of our times together, and some good laughs. Andy was celebrated in a room full of many of his friends and family, our immediate DM family, and so many people who have touched Andy’s and our lives throughout the years. All being together was a very special way to remember Andy and see him off.

So thank you for all of the love you’ve shown Andy and his family and friends over the last few weeks. It honestly means the world to all of us. Andy, you’ll be missed, but certainly not forgotten.

Love, Martin & Dave

Názory Devotees (3)

Čítať a pridávať komentáre môžu iba zaregistrovaní a prihlásení depešáci.

  Vytvorte si účet   Prihláste sa