Ak vám neprišlo HALO 32…

... a ste členom DM Friends, prosím kontaktujte tel. číslo 0903-531 015. Bohužiaľ pošta zásielku stratila a preto sa mohlo stať, že niektorým z Vás posledné číslo neprišlo. Rovnako si môžete v elektronickej podobe HALO 32 stiahnúť.